جزئیات عدم تصویب فوریت طرح ونظر نمایندگان

بسمه تعالی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی احتراما.طرح اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی جهت تصویب فوریت مطرح میباشد.لکن طرح مذکور بدون درنظرگرفتن مواردکارشناسی تنظیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
تیر 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
1 پست