معذرت خواهی

سلام .

ازدوستان وهمکاران عزیزی که این مدت غیبت کبری بنده راتحمل کرده اندعذرخواهی میکنم . هرچندکه باوجود استادان گرانقدر وجودویاعدم بنده حقیر تاثیری درجریان زندگی وکار وحرفه نداشته ویاشاید بعضا آسودگی همراه آن بوده .. اما ازآنجا که راه را شروع کرده بودم رفیق نیمه راهی راجائز ندانستم وباتمام شرمندگی و باجسارت وامید به بخشش حضرات استاد دوباره پای به عرصه وبلاگ گذاشتم .

دلایل نبودم دراین مدت هم شخصی بوده وهم کاری ومشکلات عدیده ای که برای بنده بوجود آمد والبته ازحوصله جمع خارج است که آن رابیان دارم  .

ازشنیدن اجتماع وبلاگ نویسان این حوزه به راستی اشک شوق درچشمانم حلقه زد و صدافسوس که ازحضورودست بوسی استادانم محروم شدم . انشاالله تا حضوربعدی لحظه شماری میکنم تاشاید بتوانم دست بوس استادانم باشم و حداقل بادیدن ایشان بتوانم حداکثر سودوبهره ولذت روحانی وعلمی ببرم .

درآخر ازتمام شما دوستان خوبم بخاطر رحمت وعطوفتی که به بنده داشته ودارید ودوباره این کمترین رادرجمع صمیمانه خودمیپذیرید قدردانی وتشکر میکنم .

/ 2 نظر / 16 بازدید
دفتریار

سلام چه خوب بود که وبلاگتان پربارتر می شد چرا که بنظرم تنها منبع اطلاعاتی دفتریاران این وبلاگ می باشد

...

باسلام وب دفتر991تهران غیب شده لطفا بفرمائیدباتوجه به مطلب آخری که راجع به حق التحریروحق الذمه مطلب نوشته بودنداینطوری شدند؟