گلایه نامه 2

سلام

گلایه ازکانون سردفتران ودفتریاران

پس ازدوندگی زیادکه توسط همسربنده انجام شده وتشکیل پرونده درکانون وباهزاران امیدوآرزو ونذرونیاز کانون محترم پس از حدود سه ماه رسیدگی مبلغی معادل دومیلیون واندی بحساب اینجانب واریز کرد . ازحق نگذریم همکاران کانونی درخوشروئی وحسن خلق سنگ تمام گذاشته و همه جوره کمک حال بودند . اما ازصورتحساب نصفه ونیمه بیمارستان و مخارج سنگینی که متحمل شدیم حق است که کمترازنیم که چه عرض کنم ..؟! حدودیک سوم هزینه هارا بحساب ریختند . باتوجه به اینکه مبلغ ده درصد کانون که همه ماهه بحساب کانون ریخته میشود کفایت بیش ازاین مبالغ راهم میکند . خودهمکاران کانونی هم اذعان دارند که باید حدود 75 درصد - باتوجه به درجه یک بودن بیمارستان و .. - بحساب ریخته میشده والبته اینجانب به هیچ عنوان گله وشکایتی ازهمکاران کانونی بصورت حضوری نکردم . گلایه هاراهم اکنون برای اولین بارمیخوانید . این چه نوع بیمه تکمیلی است ؟!؟! .. نمیشود سهم کانون رانریزیم وخودمان ازپس مخارج برآئیم ؟! به چه دردماخورداین بیمه به اصطلاح تکمیلی ؟!

 

باب چهارم گلایه ازهمکارنماها ..

به محض اینکه برخی ازهمکاران خبردارشدندکه بنده زمینگیرشدم و باتوجه با اینکه خوشبختانه دشمن ندارم ولی دوستان لطف کرده وبه بازرسی ثبت گزارش داده اندکه چه نشسته اید که فلانی مریض شده و سرکار حاضرنمیشود !!!! درصورتی که بنده جز روز 5 شنبه که اتاق عمل بودم هرروز سرکارم حاضرشدم و فقط دیرتر می آمدم و زودتر میرفتم ... این دیرترآمدن از ساعت نه ونیم تجاوزنکرده و زودتررفتنم نیزازساعت یک ونیم زودترنمیشد ! بعدازآن بازرس محترم نیز آمده بودودیده بود که بنده نیستم ..!! ولی تمامی امضاهاانجام شده ودفترتمبرنیز به روز میباشد ! بهرحال برای بنده گزارشی رد شده بود که آنهم باپیگیری زیاد و سختی رفت وآمد باآن اوضاع واحوال تاحدودی رتق وفتق شد ... اما آقای همکار عزیز ازبنده چه چیزی غیرازخوبی دیده بودی که چنین کردی ؟! چه چیز به جنابعالی اضافه میشد ؟! خانم بازرس محترم شما که توضیحات بنده راشنیدی ومستقیما دیدی که کارهایم به روزاست چرا ازدوندگی بنده کم نکردی وطرف حق را به سادگی نگرفتی ؟! وچراها وگلایه های بیشتر ...!!

ادامه دارد ...

/ 2 نظر / 38 بازدید
خانی دفتریار

آقا سلام اولا از این می بینیم صحیح و سلامت هستید بسیار خوشحالیم و انشااله همیشه صحیح و سالم باشید دوما از اینکه درددل ما و بسیاری از همکاران را بازگو کردیدمتشکریم امیدوارم هیئت مدیره جدید کانون برای حل مشکل اقدامامی عاجل انجام دهد.

محمد

باسلام خدمت اقا مرتضی امیدوارم هرچه زودتربهبودی کامل حاصل گردد اما دراین باب مشکلات زیاداست که امیداست حل شود هرچندکه درجواب جنا ب سیروس بایدعرض کنم که تعدادی ازدفتریاران که درگیرکارهای اجرائی دفترند تعدادی دیگرازبستگان سردفترانندوتعدادی دیگر بعنوان شغل دوم اصلا دردفترخانه حضورندارند که البته شرط نداشتن مدرک تخصصی درانتخاب دفتریران راهم باید به ان اضافه نمود وهمچنین تعداد دفتریارعضوهئیت مدیره که کمترازنصف سردفترانند حق شرکت درجلسه اول هئیت مدیره و انتخاب رئیس ونائب رئیس راهم که ندارند و فقط بادمصوبات رابله وخیربگویند و ... بااین اوصاف که که یال ودم دفتریاری چیده شده است چه انتظاری بایدازدفتریاران داشت ؟