آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 29 قاون رسیدگی به تخلفات رانندگی

سلام

 

متاسفانه آئیننامه بدست بنده رسیده وآن رامطالعه کردم . باخواندن آن دود ازکله ام بلندشده و بطورکلی درخصوص اسناداتومبیل ناامیدشدم . البته دست آخراین کشمکش تمام میشود و آنچه باقیست فقط ضربات روانی شدید و ناراحتی واعصاب خوردی آن است .

بنده بعنوان عضوکوچکی ازجامعه سردفتران ودفتریاران برای جامعه ای که درآن هستیم اظهارتاسف میکنم .

دراین آئیننامه هیچ اشاره ای به مساله اصلی که همانااستقراردوره ای دفاتراسنادرسمی درمراکزتعویض پلاک بود نشده ودراصل قضیه دستکاری فاحش بعمل آمده و گویا نیروی انتظامی تکلف ارباب رجوع نسبت به تنظیم سندرسمی دردفاتراسنادرسمی وخودنسبت به تخصیص فضای مناسب جهت استقرار دفاتراسنادرسمی رافراموش کرده است .

همچنین تعاریف عجیبی ازسندرسمی ونقل وانتقال شده است که خودجای تعجب وابهام فراوان دارد.

درآخرنیز به این اشاره شده که متعاملین بااستفاده ازاختیارات قانونی  میتوانند نسبت به تنظیم وثبت معامله دردفاتراسنادرسمی نیز اقدام نمایند 

ودرتبصره ای شیطنت آمیز وآمیخته باطعنه ثبت نقل وانتقال خودروراقبل ازتعویض پلاک تخلف محسوب نموده اند.

 

پ.ن تعریف سندرسمی ازدیدگاه حضرات :

سندرسمی : سندی که دراداره ثبت اسنادواملاک ویادفاتراسنادرسمی یادرنزدمامورین رسمی درحدودصلاحیت آنهاوبرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد .

/ 1 نظر / 22 بازدید
هوشنگ یعقوبی

در رابطه با این ایین نامه مطلبی در وبلاگم نوشته ام که خوشحال می شوم نظر شما را بدانم http://hooshangyaghobi.blogfa.com/post-19.aspx