جلسه مجدد امروز دراداره ثبت اسنادواملاک کشور

سلام

 

طبق اطلاعات اینجانب امروزمجددا جلسه جدیدی دراداره ثبت کل کشور باحضورنمایندگان ودست اندرکاران کانون سردفتران ودفتریاران برگزارمیشود . این جلسه درخصوص تصویب تعدیل حق التحریر که تاکنون به تعویق افتاده برگزارمیگردد . طبق همین اطلاعات دست وپا شکسته وغیررسمی بنده تاکنون نظراداره ثبت کل راجع به تعرفه پیشنهادی کانون مثبت بوده و برروی آن بحثی صورت نگرفته است . منتها هرچه سعی کردم که علت این تعویق رادرخصوص اعلام تعرفه بفهم بی نتیجه مانده است . شایعات درخصوص دستهای پشت پرده بچه های بالا (!) میگوید ! شایعات ازجلوگیری هیئت دولت ازازدیاد حق التحریر صحبت میکند ..

پیشنهاد بنده به کانون سردفتران ودفتریاران این بود که حداقل درقسمتی ازسایت کانون توسط روابط عمومی آن به اخبار غیررسمی بپردازند وبقیه راازفعالیتهای خودبابت جلسات وپیگیری این مساله باخبرسازند تا حداقل خیال همه جهت پیگیری راحت شده و به راه حلهای موجود بپردازند .

این دستهای پشت پرده (بچه های بالا!) هرکه هستند وهرکاره ای که هستند ازمشکلات دفترخانه های اسنادرسمی بی خبربوده وتخصصی دراین زمینه ندارند وهیچیک ازما نمیدانیم که اشخاص بدون تخصص دراین زمینه چطورمیتوانند دراینخصوص ابراز عقیده ونظر وبالاترازآن تصمیم گیری بنمایند .

بهرحال ماتابع قوانین ومقررات مصوبه هستیم وازهمینجا حمایت خودراازآقای دکترتویسرکانی اعلام میداریم وگویاایشان ازمشکلات دفاترباخبرهستند ومشکلات ازجانب ایشان نیست .

باآرزوی موفقیت و دستیابی به حقوق حقه تمام همکاران

/ 2 نظر / 17 بازدید
سر دفتر

دفتر یار عزیز سوالی ا ز جنا بعا لی دا شتم و آ ن اینست که که دفتر یار ی بدو ن مو ا فقت کتبی سر دفتر در دفتر خا نه ا ی کفیل شد ه ا ست و حا لا چند ما هی از شرو ع کفا لت او گذ شته است آ یا سر دفتر می تو اند به کفا لت او اعتر ا ض نما ید و آ ن را کان لم یکن نما ید ؟

زهرا

سلامواقعا بهتون تبریک می گم برای این همه پشتکاری که دارید و ارزو دارم در تمامی مراحل زندگیتان موفق باشید منم دوسال در دفترخانه کار کردم و در مدت 6 ماه شدم مسئول بایگانی و کل بایگانی دست من بود سردفترم خیلی ازم راضی بود و همیشه بهم می گفت خیلی کارتو خوب انجام میدی ولی بعد از دو سال از دفتر خونه اومدم بیرون و الان در اموزش و پرورش مشغولم ولی عاشق کار تو دفتر خونم با این که خیلی مشکل و پرمسئولیت است .