گوشهای ناشنوا وچشمان نابینا

          اول سلام

که سرآغازهمگی کارهاست وازپیامبرمان به آن سفارش شده . نه فقط جهت سلامتی که برای محکمترشدن پیمانهاوقویتر شدن ایمانها .

امروزشوق غریبی درمن فریادمیزند که بنویس . خداراشکرکن . اجابت کن . برقص . شادباش . شریک باش .

کاری بکن . شادکن . برقصان ...

پیرزنی درپله های متروشکلات میفروشد .

پیرمردی موتورسیکلت خراب خودراتعمیرمیکند . ازباری که پشت موتوربسته میشود حدس زد کسی درانتظاراوست . تابیاید . که سلامت بگردد . باید رزق حلال برساند . شاید لبخندی بزند .

خدایا ! دعاهایم . آرزوهایم . خواسته هایم .

نمی خواهم . نمیتوانم . ندارم .

همه را فراموش کن . میتوانی ؟

جای آنها چشم بینا وگوش شنوا ... برای همه !

چشمهای بینا برای مسئولان . تا ببینند مشکلات مردم را . که بفهمند . باید حل کنند . شاید ببخشندشان .

گوشهای شنوا . تابشنوند ناله مردم را . که بدانند . باید فکرکنند . شاید حل شود .

راستی ... خدایا ! دستت درد نکنه ! مشکلات منم حل شد !

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
کارشناس فروش

خداوندا اگر دستانم از کمک ناتوان است, مرا لبخندی ده تا با آن دلی را شاد کنم.