بسم الله الرحمن الرحیم

بانام خداشروع میکنم وخدامیداند که جز نیت خیر چیزی درچنته ندارم

دفتریار یکی ازدفاتراسنادرسمی هستم ونزدهمکارودوستان وسروران واستادان گرامی خودم تلمذ میکنم .

سعی من این است که خاطرات ومشکلات و شیرینی وتلخیهای این سالها رابرای شما بنویسم واینکه چگونه کارم به دفتریاری کشید ..

ازتمام استادان خوش قلم وسروران وهمکاران خوش ذوق وحاذق درامردفترخانه معذرت خواهی کرده وتقاضای یاری دارم .

به لطف خدا وکمک دوستان چشم دارم وشروع میکنم ..

وسلام ...

/ 2 نظر / 21 بازدید
کارشناس فروش

سلام ... تبریک بابت راه اندازی وبلاگ جدید [لبخند] امیدوارم کما فی سابق موفق باشید ...

دفتر یار

بنده بعنوان دفتر يار ميخوام بگم چون اسممون دفتر يار شده و معاون ثبت شديم قرار نيست هر جور دلمون خواست تو دفتر خونه رفتار بكنيم و بگيم هيچ كس نميتونه به ما چيزي بگه حتي سر دفتر.... اگه سازمان ثبت حذف دفتر يارو بعهده سردفتر بزاره عالي ميشه. با اين وضع ديگه دفتر ياران به خود نمي بالند.